Wij trainen!

In de trainingen van M&M staat ervaringsleren centraal. Naast theoretische aspecten, maken wij gebruik van actieve en uitdagende werkvormen, waarbij persoonlijke ervaringen vertrekpunt zijn om de koppeling naar de theorie te maken. Dat helpt om het geleerde daadwerkelijk in praktijk te brengen. De leercirkel van David Kolb is ons hulpmiddel om een geïntegreerde training te ontwerpen. De leercirkel doet recht aan alle leerstijlen en daagt iedere cursist uit tot experimenteren met andere invalshoeken. Fotografie als middel zetten we in als dat van toegevoegde waarde is.

Teamleren

Interactie, dialoog en discussie vinden wij waardevol. Wij gaan er vanuit dat iedere teamlid/cursist kennis en ervaring meebrengt en dat een team van elkaar en met elkaar kan leren. Dat geeft een duurzaam resultaat omdat teamleden betekenisvolle kennis en ervaring bij elkaar 'ontsluiten' en zodoende elkaars waarde en kwaliteiten in beeld krijgen.

Voor wie?

De trainingen die we geven kunnen gericht zijn op teamontwikkeling of op deskundigheidsbevordering. Wij richten ons voornamelijk op teams die nauw moeten samenwerken om tot een goed resultaat te komen (zorg, welzijn, begeleidende beroepen). Het werken met mensen in begeleidende beroepen ligt ons na aan het hart. Als het goed gaat met de samenwerking in een team en de kennis is up-to-date dan komt dat ten goede aan de kwaliteit van zorg. En daar gaat het ons om, uiteindelijk.

Teamontwikkeling

In een training voor teamontwikkeling kunnen onderwerpen als feedback (kern)kwaliteiten, teamrollen, samenwerking en communicatie aan de orde komen. Assertiviteit, persoonlijk leiderschap, omgaan met tegenstrijdige belangen, open communicatie, 'neuzen dezelfde kant op' zijn ook favoriete onderwerpen voor teams. Een training bestaat uit meerdere bijeenkomsten met een tussenpozen van twee à drie weken. Wij zoeken up-to-date artikelen bij elkaar voor theoretische ondersteuning en werken graag met praktijkvoorbeelden of vraagstukken van cursisten.

Deskundigheidsbevordering

Omdat M&M beiden veel ervaring hebben met het werken in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg zorg en in het onderwijs willen we deze kennis en ervaring graag delen met collega's. Theorie van de psychopathologie*en begeleidingsaspecten (hoe ja je om met iemand die een specifieke psychiatrische aandoening heeft?) gaan hand in hand. Reflectie op eigen handelen loopt als een rode draad door de bijeenkomsten. Soms combineren we daarom een inhoudelijke training met intervisie. Wil je wat dieper ingaan op gesprekstechnieken, bijvoorbeeld motiverende gesprekstechnieken? Het kan allemaal!

*(DSM V:  bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, PTSS, ADHD, autisme, verslaving, Korsakov)

Praktisch

Een training bestaat uit meerdere dagdelen afhankelijk van wat een team wil ontwikkelen en wat zinvol is. Wij trainen veelal op locatie. Bel of mail voor een verkennend gesprek.