Wat wens jij je team toe?

Een fijne samenwerking, een gevoel van veiligheid en vertrouwen hebben in elkaar. Jouw teamgenoten weten van elkaar wat ze doen, komen afspraken na en alle neuzen staan dezelfde kant op. Ze durven te kijken naar hun eigen functioneren, iedereen levert kwaliteit en er wordt constructief en effectief vergaderd. Na een reorganisatie pakt iedereen zonder mokken en weerstand de draad weer op. Alle teamleden kennen hun eigen sterke en zwakke kanten, willen zich graag ontwikkelen en ondersteunen elkaar daarbij. De resultaten zijn prima en iedereen is blij.

Kortom: de ideale situatie. Maar ja....

Als het niet lekker loopt

Soms loopt het niet lekker in een team. Een groep noemt zich wel een team maar de teamleden ervaren heel iets anders. De gezamenlijkheid lijkt zoek, afspraken worden niet nagekomen. Er wordt indirect gecommuniceerd (wandelgangengepraat), er sluimeren conflicten, er is te weinig energie om dingen ter discussie te stellen.

Als het niet lekker loopt in een team, wil dat zeker niet zeggen dat het geen goed of betrokken team is. Iedereen wil  graag naar de ideale situatie...

Teamontwikkeling

Om dichter bij de ideale situatie te komen kan een team of teamleider kiezen uit verschillende trajecten, al naar gelang waar een team zich verder in wil ontwikkelen. Bij teamontwikkeling gaat het om meer dan alleen trainen van vaardigheden en werkmodellen. Waar het om gaat is dat teams de bereidheid hebben om met elkaar in gesprek te gaan en om te leren van elkaar. M&M hebben overigens nog geen team meegemaakt wat dat niet wil. De teamleden hebben er immers voor gekozen om op die bepaalde plek te werken, willen hun werk graag goed doen en willen het fijn hebben met elkaar.

Aanpak

De aanpak van M&M training is participatief: we doen dit samen met de betrokkenen. De ene keer wordt het een workshop, dan weer een kleinschalige training of intervisie. Elk team is uniek, dus wat ons betreft is de aanpak per definitie maatwerk. In een oriënterend gesprek denken we mee over wat er speelt in het team en wat er nodig is. Bij de door ons gebruikte methodieken hoort altijd het gesprek over wat het team doet en hoe zij het doen met elkaar. Thema's zijn: samenwerking, communicatie, de taak èn de relatie en diversiteit.

Opbrengst

  • Meer openheid en betrokkenheid van individuele teamleden
  • Betere samenwerking en communicatie
  • Meer effectiviteit en betere prestaties van het team als geheel
  • Zicht op individuele kwaliteiten en inzet daarvan
  • Cultuurverandering
  • Herkennen en waarderen van ieders sterke punten
  • Meer plezier!

Mogelijkheden

Workshop
Een workshop is eenmalig (een dagdeel) met een korte theoretische inleiding, oefenen en ervaren, nabespreken.
Onderwerpen kunnen zijn: feedback, elkaars kwaliteiten in beeld krijgen en benutten, (team)rollen en posities in groepen, gespreksvaardigheden. Lees meer over Workshops.

Training
In een training kunnen meerdere onderwerpen aan bod komen. Feedback, (kern)kwaliteiten, teamrollen, samenwerking en communicatie. Assertiviteit, persoonlijk leiderschap, omgaan met tegenstrijdige belangen, open communicatie, neuzen dezelfde kant op. Een training omvat meerdere dagdelen, afhankelijk van wat een team wil ontwikkelen en wat zinvol is. Lees meer over Training.

Intervisie
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega’s om mee te denken over een vraagstuk of knelpunten uit de eigen werksituatie. Als je even klem zit, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of als je zelf geen oplossing weet, kun je baat hebben bij intervisie. Lees meer over intervisie.

Deskundigheidsbevordering
Eigenlijk hoort deskundigheidsbevordering (strikt genomen) niet bij teamontwikkeling. Dat wij het hier toch beschrijven heeft te maken met de wijze waarop wij dit aanbieden. Naast de theorie van de psychopathologie (DSM V), staan we stil bij houdings- en begeleidingsaspecten. Lees meer over deskundigheidsbevordering.