Wat is supervisie?

Supervisie is een (bij)scholingsmogelijkheid die zinvol is om bestaande inzichten en ervaringen om te zetten in een (nog) grotere beroepsbekwaamheid. Het is een onderwijskundige methodiek waarbij je zoekt en leert, om wat er zich tussen jouw en de ander afspeelt (samenwerking, communicatie), op een goede manier in te zetten. Onder begeleiding leer je deskundig te reflecteren op je ervaringen in je werk. Zodat je, ook na de supervisie, sneller en beter zicht krijgt op moeilijke situaties, en en hoe je daar op  een professionele manier mee om kunt gaan.

Sleutelwoorden: persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, reflectie, onderzoeken, leren, experimenteren, autonomie

Voor wie is supervisie?

Supervisie is belangrijk voor beroepen en functies, waar de communicatie tussen jou en je cliënt, patiënt, collega of tussen jou en je team een belangrijke rol speelt. Dit kan zijn in hulp- of dienstverlenende beroepen, oftewel functies waarin direct met cliënten centraal staat. Maar ook functies en beroepen waar inzet van persoonlijke vaardigheden in samenwerking met de ander(en) van essentieel belang zijn.

Een greep:

 • Docenten (MBO/HBO)
 • Leidinggevenden/managers
 • Verpleegkundigen algemene gezondheidszorg of vervolgopleidingen
 • Werkers in de geestelijke gezondheidszorg of vervolgopleiding (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, trajectbegeleiders, sociaal pedagogische hulpverleners)
 • Maatschappelijk werkenden/dienstverleners
 • Jeugdhulpverleners

Wanneer supervisie?

 • Je wilt meer uit je werk wilt halen en je bent in verband daarmee op zoek naar betere/andere interventies.
 • Je streeft naar meer tevredenheid in je werk,.
 • Je merkt dat de samenwerking met anderen je steeds dezelfde 'hoofdbrekens' bezorgen en je  wil dat graag wil onderzoeken en veranderen

Werkwijze

Tijdens de supervisie ga je op zoek naar persoonlijke doelstellingen, die leidraad worden voor wat je in de praktijk wilt leren. Door je bewust te worden van je beweegredenen achter je gedrag leer je de keuzes die je maakt, kritische onder de loep te nemen en te analyseren. Je leert moeilijke vragen te verhelderen en gaat op zoek naar effectief en alternatief handelen. Op basis van nieuwe inzichten formuleer je voornemens waar je in de praktijk mee experimenteert. Door steeds je opgedane ervaringen te bespreken ontstaat een waardevolle verbinding tussen jouw reflecties en de werkpraktijk.

Een supervisietraject bestaat uit acht tot tien bijeenkomsten en 1  uur. Voor iedere bijeenkomst wordt van je verwacht dat je een reflectieverslag schrijft wat bestaat uit een terugblik op de supervisiebijeenkomst, een reflectie op de praktijk en een werkinbreng.

Resultaten

 • Grotere vakbekwaamheid
 • Meer vertrouwen in jezelf als persoon en als werknemer
 • Meer motivatie en werkplezier
 • Vergroting van persoonlijke effectiviteit en efficiëntie
 • Meer verdiepend kunnen reflecteren
 • Groter zelfinzicht