Marjan & Marjan

Zet je team weer op scherp!

Wij, Marjan Hoving en Marjan van der Kuil www.kopzorgenco.nl (in het kort M&M) zijn twee vrouwen met veel kennis en ervaring op het gebied van coaching en training. Wij werken samen. Want, zoals Aristoteles al stelde, in sommige situaties is het geheel meer dan de som der delen. We hebben ontdekt dat in ons geval die wijsheid klopt als een bus!

Wij verzorgen deskundigheidsbevordering in de vorm van cursussen/workshops psychopathologie. Met name voor organisaties die (ambulante) begeleiding of hulpverlening bieden aan mensen met psychiatrische problematiek (al dan niet in combinatie met verslaving). Problemen die ervoor zorgen dat deze cliënten vastlopen op meerdere levensgebieden. En soms helemaal geen zorg willen.

Het leuke van het trainen van vakgenoten een collega’s is dat wij (M&M trainingen) onze ervaringen en belevenissen als professional in de hulpverlening (geestelijke gezondheidszorg) in kunnen zetten. Samen hebben we meer dan 50! jaar ervaring. Tel daarbij op een behoorlijk aantal scholingsjaren, een goede klik en aanvullend zijn op elkaar. Voor ons de juiste ingrediënten om een zinvolle training te ontwerpen en te geven.

M&M training helpt om:

  • Met een professionele blik onbegrijpelijk gedrag proberen te ‘verstaan’. Wat is hier aan de hand?
  • Vanuit de theorie het ‘moeilijke’ gedrag te verklaren en ook je interventies daarop te baseren (evidence-based)
  • Te zoeken naar een succesvolle manier om contact maken en aan te sluiten bij mensen die geen zin hebben in zorg
  • Pittige casuïstiek weer als een uitdaging te zien
  • Met je team gevoelens te bespreken die één bepaalde cliënt bij je oproept. Als je begrijpt wat er met jezelf gebeurt kun je beter aansluiten bij en afstemmen op je cliënt

Wat we doen is trainingen psychopathologie verzorgen op niveau 3, 4 en 5. De inhoud bestaat uit theorie van de psychopathologie*en begeleidingsaspecten. Reflectie op eigen handelen loopt als een rode draad door de bijeenkomsten. Soms combineren we daarom een inhoudelijke training met intervisie. Wil je wat dieper ingaan op gesprekstechnieken, bijvoorbeeld motiverende gesprekstechnieken of meer weten van aspecten van cognitieve gedragstherapie of leefstijltraining? Dat kan ook.

*(DSM V: bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, PTSS, ADHD, autisme, verslaving, dubbeldiagnostiek, Korsakov)

Werkwijze

Workshop: Kort en krachtig, maximaal 3 uur.

Training: aantal bijeenkomsten in overleg.

Op locatie is mogelijk. Wij kunnen ook zorgen voor een ruimte. Tijdens een inventariserend gesprek: wat is nodig voor dit team, wat is wijsheid?

Geen zorgen: je endorfinepeil blijft op niveau, want wij trakteren op M&M's.

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op via het contactformulier op deze website