Wat is coaching?

Coaching is een begeleidingsvorm die gericht is op verbeterde uitvoering van competenties die gevraagd worden in een beroep of functie. Coaching is gericht op adequaat functioneren binnen een bepaalde context: organisatie, afdeling, team. Coachen is ook het vinden van oplossingen voor geconstateerde problemen en het verbeteren van prestaties, en leermogelijkheden. Coaching brengt een mens in beweging. Door coaching leer je wat je 'beweegt' en leer je je potentiële kwaliteiten vrij te maken. Coaching richt zich op kennis, vaardigheden, zelfbeeld, waarden, normen eigenschappen en motieven.

Sleutelwoorden: Doelgericht, resultaatgericht, autonomie, ontwikkeling, leren en veranderen, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit

Voor wie is coaching?

Voor iedereen die meer plezier en voldoening uit zijn werk wil halen.

Wanneer?

 • Je wilt meer voldoening en plezier uit je werk wilt halen

 • Je wilt je competenties verbeteren

 • Je wilt je kwaliteiten ontdekken en benutten

 • Je streeft naar betere resultaten en meer tevredenheid

 • Bij de start van een nieuwe functie

Werkwijze

Coaching laat jou ontdekken wat het beste voor je is. Dialoog richt zich op herkennen, erkennen, ontwikkelen. De coach stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit zonder een afhankelijkheid te creëren. In een startgesprek worden doelen (concreet, haalbaar, relevant) bepaald, die gerelateerd zijn aan de competenties die het beroep of functie vragen. Deze doelen vormen leidraad voor wat je in de praktijk wilt leren. In dialoog worden maken van de juiste keuzes en het ondernemen van de juiste acties gestimuleerd

Verslaglegging en/of opdrachten zullen gerelateerd zijn aan deze doelen.

Een coachingstraject bestaat uit 5 á 6 bijeenkomsten.

Resultaat

 • Meer vertrouwen in jezelf
 • Meer tevredenheid in werk
 • Verhoging van de eigen effectiviteit en bijdrage in een team en de organisatie
 • Het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid voor acties
 • Het makkelijker bereiken van succes
 • Het verbeteren van de samenwerking met anderen
 • Verbetering van de eigen communicatieve vaardigheden