coaching

Wat is coaching?

“Coaching is ontwikkelingsgericht en werkgerelateerd. Een coach is erop gericht het beste uit mensen te halen. Hij/zij doet dat door de gecoachte bewust te maken van zijn mogelijkheden en grenzen en mechanismen die succes bevorderen of belemmeren'. (Kouwenhoven, 2009, pagina 27)

Voor wie is coaching?

Voor iedereen die zich professioneel verder wil ontwikkelen en meer plezier en voldoening uit zijn werk wil halen.

Wanneer bijvoorbeeld coaching?

  • Je wilt je kwaliteiten ontdekken en benutten
  • Je streeft naar betere resultaten en meer tevredenheid
  • Bij de start van een nieuwe functie
  • Als je een betere balans wil vinden tussen werk en privé
  • Als je beter je grenzen aan wil geven
  • Ter voorkoming van burn-out;  stresspreventie

Werkwijze

In een startgesprek onderzoeken we jouw doelen. Deze doelen vormen leidraad voor wat je in de praktijk wilt leren. Verslaglegging en/of opdrachten  in overleg.

Bij het coachen ga ik uit van het hier en nu. Veranderen gaat het beste, is mijn ervaring, als ik mensen vraag wat ze anders/beter willen doen op hun werk. Ervaringen uit de werksituatie zijn vertrekpunt. Ook hierbij zet ik verbeelding in: stel je voor dat……wat zie je? Uitzicht daarop zet verandering in gang, maakt hindernissen makkelijker te nemen. Met, uiteraard, oog voor de persoonlijke motieven, waarden en overtuigingen.

Resultaatgericht, haalbare en passende doelen. Lekker aan het werk!

Aantal bijeenkomsten in overleg.