Zin in een goed gesprek over je werk?

Het leuke van het trainen van vakgenoten een collega’s is dat wij (M&M trainingen) onze ervaringen en belevenissen als professional in de hulpverlening (geestelijke gezondheidszorg) in kunnen zetten. Samen hebben we meer dan 50! jaar ervaring. Tel daarbij op een behoorlijk aantal scholingsjaren, een goede klik en aanvullend zijn op elkaar. Voor ons de juiste ingrediënten om een zinvolle training te ontwerpen en te geven.

Wij werken vraaggericht. Dat betekent dat we onze training op maat maken, de klant mee laten denken over de inhoud en dat we ‘onderweg’ een training bij kunnen stellen als mocht blijken dat een ander onderwerp belangrijker is. Vraaggericht betekent wat ons betreft ook dat we via vragen interactie op gang brengen. Interactie, dialoog en discussie vinden wij waardevol. Wij gaan er vanuit dat ieder teamlid/cursist kennis en ervaring meebrengt en dat een team van elkaar en met elkaar kan leren.

Het doel van de training dat deelnemers kunnen benoemen wat de belangrijkste kenmerken zijn van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen op basis daarvan in staat zijn om cliënten met deze klachten op adequate wijze te ontmoeten en te begeleiden. Wij schrijven ‘ontmoeten’, want contact maken is volgens M&M training nog steeds het fundament van de hulpverlening. Onbevooroordeeld en met alle respect voor diversiteit.

Verhalen van cursisten zijn leidraad zijn in de bijeenkomsten. Wij vlechten daar met behulp van verschillende media op een afwisselende manier de theorie doorheen. Om de aandacht erbij te houden verrassen we zo nu en dan de deelnemers met een energizer. En er staan altijd M&M’s op tafel.

De training is voor vakgenoten en collega’s. Zoals begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in een instelling, woonvorm of ambulant. Voor medewerkers van sociale wijkteams, gezinsondersteuners, maatschappelijke werkers, jeugdwerkers. Kortom voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met mensen met een psychiatrische aandoening.

Dus als je zin hebt in een levendige training en leerzame gesprekken van één of meer bijeenkomsten?
Neem geheel vrijblijvend contact op!