Als hulpverlener wil je toch geen kopzorgen?

De laatste tijd krijgen we regelmatig de vraag naar deskundigheidsbevordering in de vorm van cursussen/workshops psychopathologie. Met name door organisaties die (ambulante) begeleiding of hulpverlening bieden aan mensen met psychiatrische problematiek. Problemen die ervoor zorgen dat deze cliënten vastlopen op meerdere levensgebieden. En soms helemaal geen zorg willen.

Begeleiders en hulpverleners die wij spreken willen graag goede en verantwoorde zorg bieden. Het welzijn van hun cliënten gaat hen aan het hart. Gelukkig maar! Daar herkennen wij ons in.

Maar begeleiders krijgen steeds meer te maken met mensen met (complexe) psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Door de veranderingen in de GGZ  blijven mensen, die anders zouden worden opgenomen, langer thuis of in een begeleide woonvorm met de zorg van ambulante begeleiders en/of verpleegkundigen.

Een pittige klus. En kopzorgen dus soms, ook voor hulpverleners.

Hoe kom je daar nu vanaf, van die hoofdbrekens? Soms is hulp van buitenaf nodig om de kijk en werkwijze te verfrissen en actuele kennis op te doen.

M&M training helpt om:

  • met een professionele blik onbegrijpelijk gedrag proberen te ‘verstaan’. Wat is hier aan de hand?
  • vanuit de theorie het ‘moeilijke’ gedrag te verklaren en ook je interventies daarop te baseren (evidence-based)
  • te zoeken naar een succesvolle manier om contact maken en aan te sluiten bij mensen die geen zin hebben in zorg
  • pittige casuïstiek weer als een uitdaging te zien
  • met je team gevoelens te bespreken die één bepaalde cliënt bij je oproept. Als je begrijpt wat er met jezelf gebeurt kun je beter aansluiten bij en afstemmen op je cliënt

Zonder je betrokkenheid te verliezen natuurlijk. Want het begint allemaal met oprechte aandacht, vinden wij.

Wat we doen is trainingen psychopathologie verzorgen op niveau 3, 4 en 5. De inhoud bestaat uit theorie van de psychopathologie*en begeleidingsaspecten. Reflectie op eigen handelen loopt als een rode draad door de bijeenkomsten. Soms combineren we daarom een inhoudelijke training met intervisie. Wil je wat dieper ingaan op gesprekstechnieken, bijvoorbeeld motiverende gesprekstechnieken of meer weten van aspecten van cognitieve gedragstherapie of leefstijltraining? Dat kan ook.

*(DSM V: bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, PTSS, ADHD, autisme, verslaving, dubbeldiagnostiek, Korsakov)

Maak je geen kopzorgen en neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek!